Can Analiz Çevre

Can Analiz Ölçüm Çevre Ltd Şirketimiz, işyerlerine yönelik iş hijyeni ölçümleri ve çevresel ölçümleri yapmak, çevre görevlisi hizmeti vermek ve makine periyodik kontrollerini yapmak, mesleki eğitimler vermek amaçlı 3 Mart 2012 tarihinde kurulmuştur. Bünyemizdeki deneyimli mühendis kadromuzla, Denizli’de firmalarımıza ‘’İş sağlığı ve güvenliğinde her şey‘’ ilkemiz doğrultusunda bu alandaki çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Firmamız , İş hijyeni ölçümleri alanında yaklaşık bir yıl süren hazırlık safhasından sonra , 29 Ocak 2015 .tarihinde akreditasyonunu tamamlamış ve TÜRKAK belgesini almıştır. İşletmelerimize akredite kapsamı dışındaki diğer tüm ölçüm ve analizleri çözüm ortaklarımızla size sunabilmekteyiz.

Yaptığımız Ölçüm ve Analizlerden bazıları şunlardır :

Kişisel maruziyet gürültü ölçümü

Ortam gürültü ölçümü

Kişisel maruziyet toz ölçümü

Ortam Toz ölçümü

Termal Konfor ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Havada kimyasal madde ölçümü ( VOC )

Titreşim Ölçümleri

Bu şirketimiz bünyesindeki diğer bir hizmet alanımız çevre görevlisi hizmetlerimizdir.

Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği ;

MADDE 7: ……

     (1) Tesis veya faaliyetlerden;

  1. a) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
  2. b) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak, zorundadır.

 Eğer tesisiniz Ek-1 veya Ek-2 Listesindeki kapsamda yer alıyor ise; Elektronik ortamda e-imza kullanılarak Çevre İzni almanız gerekmektedir. Çevre izni ve diğer tüm çevre konularında kanuni cezalardan kurtulmak için yetkilendirilmiş Can Analiz Çevre  danışmanlık firmamızla size çevre yönetim hizmeti verebiliriz.

İşyerlerindeki vinç , caraskal,  forklift, kazan, hidrofor gibi riskli makinelerin periyodik kontrolleri yetkili makine mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır. Keşif sonu teklif verilir ve onaylamanız durumunda bir yıllık sözleşme yapılır. Muayene zamanı geldiğinde ekibimiz programına uygun olarak kontrollerini yapar ve raporunu size sunar.

Bu şirketimizin diğer bir hizmet alanı da mesleki eğitimlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapılan protokol çerçevesinde, tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında çalışanların sektörlerine uygun modüllerde mesleki eğitimler verilmektedir. Eğitim sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifikalar verilmektedir.

Kişisel koruyucu donanım satışı da bu firmamız bünyesindeki hizmetlerimizdendir. Her türlü maske, baret, eldiven, iş ayakkabısı  vb.  kişisel koruyucu donanım ve uyarı levhaları, değişik marka ve ebatlarda firmamızdan temin edebilirsiniz.